Köp 3 basplagg betala för 2 | Begränsat erbjudande | Rabatten dras i kassan  
Shoppa basplagg för dam | Shoppa basplagg för herr  

  1. HOME/
  2. RESPONSIBILITY/
  3. SUPPLY CHAIN

VÅR LEVERANSKEDJA

KLIMATMÅL

Som en del av H&M-gruppen är vårt mål att minska utsläppen i hela vår värdekedja med 56 % till 2030 och 90 % till 2040 (mot en 2019 års baslinje), då vi också siktar på att uppnå nettonoll. Det betyder att vi måste minska vårt beroende av jungfruliga resurser och hitta nya sätt att skapa tillväxt.

För att nå nettonoll måste vi förändra hur våra produkter tillverkas och njuts av. Cirka 70 % av ett plaggs klimatpåverkan sker i tillverkningen. Att tillverka fibrer, bearbeta material, färga och tillverka kräver mycket energi.

DETTA ÄR ÅTGÄRDERNA VI TAR TILLSAMMANS INOM H&M-GRUPPEN

Fasa ut koldioxid
I början av 2022 slutade vi ta in nya leverantörsfabriker med kolpannor på plats i vår leveranskedja.


Ekonomiskt stöd till våra leverantörer
Vi investerar i våra leverantörer för att hjälpa dem att bli mer energieffektiva och för att övergå till förnybar energi.

Grönt investeringsteam
Vi har skapat ett grönt investeringsteam med ett enda fokus: Att finansiellt stödja projekt för att minska H&M-gruppens utsläpp genom hela värdekedjan. Teamet kommer att mäta avkastningen på investeringen genom utsläppsminskningar, inte ekonomisk vinst.

Cirkulära affärsmodeller
Vi testar flera cirkulära affärsmodeller. Att gå över till en cirkulär ekonomi kommer att minska mängden jungfruliga resurser vi använder för att tillverka produkter och minska våra koldioxidutsläpp.

Våra klimatmål inkluderar:

  • Minska utsläppen från försörjningskedjan med 56 % till 2030 för våra tillverknings- och bearbetningsfabriker som ägs eller är underleverantörer av våra leverantörer.

  • Nettonoll till 2040 i hela H&M-gruppens värdekedja. 

  • Mer info här


Leveranskedja
Socialt ansvar
H&M-gruppen

VARFÖR MATERIAL SPELAR ROLL

Vi arbetar hårt för att se till att våra materialval är det bäst lämpade urvalet för att möta ansvarsfulla krav. År 2022 är 99 % av allt material återvunnet och/eller hållbart framställt.

Vi är stolta över att ha nått denna siffra 2022, men arbetar också för att öka andelen material med högre ranking inom vårt benchmark för återvunna eller mer hållbara material, som kategorin återvunnet, som utgör 24 % av vår materialandel. Vi undersöker också möjligheten att i allt högre grad återanvända våra egna avfallsströmmar, till exempel via vårt klädinsamlingsprogram. 

VAD BETYDER "HÅLLBART INFÖRSKAFFADE"?

I vår definition är hållbart införskaffade material sådana som har betydligt lägre miljöavtryck än den jämförbara råvaran. Läs mer här.

SNABBA FAKTA

  • 99 % återvunna eller mer hållbara material i 2022 års kollektioner.

  • 100 % återvunna eller mer hållbara material till 2025.

  • 20 % av våra totala värdekedjeutsläpp sker i råvarustadiet.

VÅRA MER HÅLLBARA MATERIAL

BOMULL

Ekologisk bomull är bomull som odlas utan användning av konstgjorda bekämpningsmedel eller gödningsmedel och som inte innehåller några genetiskt modifierade organismer (GMO).

POLYESTER

Återvunnen polyester är polyester som tillverkas av PET-flaskor eller uttjänta textilier. PET-flaskorna eller textilavfallet återvinns mekaniskt och bearbetas till nytt garn. 

VISKOS

Viskos från certifierade källor. Viskos som gjorts av trä som ceritifierats för hållbart skogbruk (FSC eller PEFC) eller med återvunnen råvara som tex använd textil.

LÄS MER