Summer Sale early access | Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och få 15% rabatt på din första beställning!

 1. HOME/
 2. RESPONSIBILITY/
 3. SUPPLY CHAIN AND SUPPLIER LIST

LEVERANTÖRSKEDJA OCH LEVERANTÖRSLISTA

A pair of purple dyed jeans laying on the ground with an un-buttoned fly.

VÅR LEVERANTÖRSKEDJA OCH LEVERANTÖRSLISTA

Starka, långsiktiga relationer med våra leverantörer är en av våra högsta prioriteringar som varumärke. Våra leverantörer gör att Weekday-designerna kommer till liv, och vi är stolta över att skapa våra produkter i nära samarbete med så skickliga tillverkare.

Vi vill att vår relation med våra leverantörer ska baseras på ömsesidigt förtroende såväl som transparens. Våra leverantörer finns listade på vår hemsida, efter varje produkt. På så sätt kan våra kunder enkelt få tillgång till information om vem som tillverkar våra kläder.

Mer djupgående information om våra leverantörer finns här. Vår leverantörslista har information om våra tier 1-leverantörer och de tillverknings- och bearbetningsfabriker de arbetar med, som tillsammans står för 100 % av de produkter vi säljer.

KLIMATPÅVERKAN

Vi har åtagit oss att sätta ett netto-nollmål och Parisavtalet ger oss ett tydligt mål att begränsa den globala temperaturökningen till 1,5°C. Science Based Targets Initiative (SBTi) Net-Zero Standard hjälper företag som vårt att översätta detta globala mål till företagsmål. I september 2022 verifierade SBTi H&M-gruppens mål: Att minska våra absoluta utsläpp med 56 % till 2030 och uppnå nettonoll till 2040. Men vi är aldrig statiska, vi kommer att förändras igen för att anpassa oss till ny vetenskap.

Vi arbetar ständigt med att hitta sätt att minska våra växthusutsläpp. Dessa inkluderar:

 • Material med lägre miljöpåverkan än konventionella.

 • Fraktmetoder som leder till minsta koldioxidutsläpp.

 • Samarbeta med våra leverantörer för att minska energianvändningen i produktionen. 

PLAST

Vi vidtar åtgärder för att eliminera problematisk och onödig plast från våra produktioner.

 • Vi använder inte PVC.

 • Till 2025 kommer vi att eliminera problematiska eller onödiga plastförpackningar.

 • År 2025 kommer 100 % av våra plastförpackningar att vara återanvändbara, återvinningsbara eller komposterbara.

  Vi har åtagit oss att minska och förbättra vårt förpackningsmaterial. Som en del av H&M-gruppen har vi undertecknat ett globalt åtagande om plastavfall och föroreningar med New Plastic Economy Global Commitment för att påskynda övergången till 100 % cirkulära förpackningar. Till 2025 kommer vi att ha eliminerat problematiska eller onödiga plastförpackningar och ha gått från engångsmodeller till återanvändningsmodeller. Vi vill att 100 % av plastförpackningarna ska vara återanvändbara, återvinningsbara eller komposterbara.

VATTEN

Vattenbrist och vattenkvalitet är viktiga globala frågor: två miljarder människor bor i länder som upplever hög vattenstress, och 80 % av världens avloppsvatten rinner tillbaka till ekosystemen utan att behandlas. I vår leveranskedja går 100 % av avloppsvattnet genom avloppsvattenrening.

Vår industri och verksamhet behöver vatten, men vi använder för mycket. Rent vatten är en grundläggande mänsklig rättighet och avgörande för en biologisk mångfald. Det är vårt ansvar att spara vatten, återanvända och återvinna när det är möjligt och hålla det rent för framtida generationer.

Några av de saker vi gör för att begränsa vår påverkan:

 • Vi ökar hela tiden vår andel av återvunnet material, som kräver mindre vatten än jungfruliga material.

 • För att säkerställa att vi gör rätt sak på rätt plats, utför vi vattenriskbedömning med hjälp av WWF:s vattenriskfilter.

 • Återvinning av produktionsvatten (21 % 2021 i hela H&M-gruppen).

 • Implementering av regnvattenuppsamlingssystem (41 % av anläggningarna i H&M-gruppens leveranskedja har implementerat dessa system. 

TRANSPARENS

Vi anser att ett ansvarsfullt varumärke bör sträva efter att vara så transparent som möjligt och dela information om var och hur dess produkter tillverkas. Produkter är ett resultat av en produktionskedja byggd på starka relationer med våra skickliga tillverkare, som alla uppfyller våra miljömässiga och sociala standarder. Du kan hitta leverantörsinformation på varje produktsida online.

Öppenhet bidrar till meningsfull förändring på två viktiga sätt:

 • Ge medvetna valmöjligheter.

 • Accelerera hållbara förändringar i vår verksamhet och bransch.

JÄMFÖRELSER AV HÅLLBARHET

Vi tror också på branschövergripande samarbetsverktyg som främjar transparens. Därför använder vi Sustainable Apparel Coalitions Higg Index, en uppsättning bedömningsverktyg som gör det möjligt för varumärken, återförsäljare och enskilda anläggningar att noggrant mäta, betygsätta och jämföra hållbarhetsresultat. Dessa poäng kommer att hjälpa till att jämföra hållbarhetsresultat över hela branschen. Weekday har utvärderats under HIGG Brand & Retail-modulen och du hittar våra tredjepartsverifierade poäng här.

Läs mer här: Policydokument