Köp 3 basplagg betala för 2 | Begränsat erbjudande | Rabatten dras i kassan  
Shoppa basplagg för dam | Shoppa basplagg för herr  

 1. HOME/
 2. RESPONSIBILITY/
 3. SOCIAL RESPONSIBILITY

SOCIALT ANSVAR

A pair of Lily flowers embroidered in black thread on a crinkled beige fabric.

SOCIALT ANSVAR

Vår verksamhet handlar om människor och det är vårt mest grundläggande ansvar att respektera mänskliga rättigheter, främja inkludering och mångfald i hela vår leverantörskedja.

Även om vi inte anställer de textilarbtare som tillverkar våra kläder, så är det vårt ansvar att säkerställa att de involverade personerna i vår leverantörskedja har säkra, hälsosamma och hållbara arbetsförhållanden.

Vi har en stark lokal närvaro på våra inköpsmarknader genom våra produktionskontor, vilket innebär att vi kan ha genuina partnerskap med våra leverantörer och träffa dem regelbundet.

VÅR AMIBITION ÄR ATT JOBBA MED FÖLJANDE FRÅGOR:

 • Hälsosamma arbetsplatser: Förutom att ge en inkomst, gör sysselsättning det möjligt för människor som är involverade i vår leveranskedja, och potentiellt även deras familjer och samhällen, att blomstra. Att tillhandahålla en säker och hälsosam arbetsplats, garantera rättigheter på jobbet, betala rättvisa löner som möter arbetarnas grundläggande behov och främja social dialog är väsentliga för hållbar ekonomisk tillväxt. 

 • Inköpsmetoder: Som inköpare är vi ansvariga för rättvisa inköpsmetoder och att skapa en miljö där mänskliga rättigheter kan respekteras och genomföras på ett korrekt sätt. Om en köpare till exempel betalar för produkter som beställts i tid, hjälper det leverantörer att betala sina anställda i tid.

 • Partnerstöd: Vi väljer partners som delar vår respekt för människor och miljö och vill arbeta med oss för att förbättra praxis. Vi utvärderar regelbundet vår prestation mot vårt hållbarhetsåtagande och stödjer våra partners i att göra förbättringar. Icke-statliga organisationer, experter, intressenter och lokala myndigheter hjälper oss att få insikt i de utmaningar som ingår och en förståelse för hur man kan driva förbättringar lokalt. 

HÄLSA OCH SÄKERHET

Människor är vår viktigaste tillgång och alla som arbetar på Weekday eller i vår leverantörskedja ska ha bra arbetsvillkor. Vi ser det som vårt ansvar att tillhandahålla och upprätthålla sunda, säkra och hållbara arbetsmiljöer genom hela vår verksamhet. Vi strävar efter att bygga en stark hälso- och säkerhetskultur genom att vidta förebyggande åtgärder för att minimera exponeringen för risker och olyckor. 

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Att respektera och upprätthålla mänskliga rättigheter är en grundläggande del av vårt ansvar som företag. Vi strävar alltid efter att agera etiskt, transparent och ansvarsfullt och vi förväntar oss att våra affärspartners gör detsamma. H&M-gruppens policy för mänskliga rättigheter, som uppdaterades 2020, beskriver vårt engagemang. 

Några av de saker vi gör för att säkerställa rättvis och lika behandling av alla arbetare som är involverade i vår leveranskedja:   

 • Som en del av H&M-gruppen deltar vi i Fair Living Wages Program. 

 • Vi stödjer föreningsfrihet och erbjuder utbildningar på arbetsrätt. 

 • Vi accepterar inte barnarbete.

 • Vi har en strikt global icke-diskrimineringspolicy.

SKÄLIG LEVNADSLÖN

Alla arbetare har rätt till en rättvis lön. Weekday eller H&M Group äger inga fabriker, vilket innebär att vi inte betalar textilarbetares löner. Det finns dock många saker vi kan göra för att påverka löneutvecklingen, inklusive att utveckla våra inköpsmetoder, utbilda arbetare om deras rättigheter, hjälpa leverantörer att implementera rättvisa lönehanteringssystem.

Vi försöker att driva förändring på detta område genom: 

 • Att sätta tydliga standarder och förväntningar för varje leverantör som tillverkar våra produkter, samt använda konsekvenser om standarderna inte uppfylls.

 • Hjälpa leverantörer att förbättra arbetsvillkoren och implementera effektiva lönehanteringssystem som går från att betala samma lön till att betala alla arbetare och klassificera jobb efter kompetensnivå, så att arbetare får betalt enligt sin kompetens.

 • Tillhandahålla utbildning, tjänster och ramar som ger arbetstagare möjlighet att förhandla om sina egna löner och villkor.

 • Säkerställa att våra inköpsmetoder – hur vi gör våra beställningar och de priser vi betalar – möjliggör betalning av korrekta löner.

 • Att arbeta med partners, kollegor, experter och regeringar för att förbättra lönerna på både industri- och landsnivå.

 • Övervaka nivån på lönerna som betalas i våra fabriker genom vårt hållbarhetsindex.

HUR KAN ARBETARNAS LÖNER VARA RÄTTVISA NÄR VÅRA KLÄDER ÄR SÅ BILLIGA?

En stor anledning till att våra plagg kan produceras på ett ansvarsfullt sätt och säljas till överkomliga priser är att vi är en del av H&M-gruppen, med gemensamma resurser. Det innebär att vi som grupp kan beställa i stora mängder, utan mellanhänder. Arbetarna i leverantörsfabrikerna tjänar lika mycket oavsett om de producerar ett plagg för 20 euro eller 200 euro. Detta är också en av anledningarna till att det är så viktigt att samarbeta med andra varumärken i branschen och uppmuntra alla att ta ansvar. 

BARNARBETSPOLICY

Vi accepterar inte barnarbete. Detta står tydligt i vårt hållbarhetsåtagande för affärspartner, såväl som i vår policy för barnarbete, som också beskriver våra förväntningar på affärspartner i detta avseende. Vi övervakar kontinuerligt efterlevnaden och undersöker och åtgärdar alla misstänkta fall av barnarbete.