Köp 3 basplagg betala för 2 | Begränsat erbjudande | Rabatten dras i kassan  
Shoppa basplagg för dam | Shoppa basplagg för herr  

 1. HOME/
 2. RESPONSIBILITY/
 3. REALTIME ACTIONS

REALTIME ACTIONS

 • I augusti 2020 grundade vi en intern arbetsgrupp för inkludering och mångfald på Weekdays huvudkontor: I.D.E.A. Task Force (Inclusion, Diversity, Equality och Awareness). Syftet är att driva vårt I&D-arbete och stödja vårt företag i att nå våra åtaganden. Under 2021 är ett av våra fokus att öka vår medvetenhet och kunskap genom pågående utbildningsprogram och seminarier för våra medarbetare. Arbetsgruppen stödjer alla våra team och har satt upp tydliga mål och riktlinjer för utvecklingen framåt.

 • Under hösten 2021 började vi arbeta med en utökad I&D-grupp i form av ett samarbetsforum för alla våra Weekday-kollegor över hela världen. Detta blir en trygg plats där gruppen kan dela erfarenheter, kunskaper och utmaningar och diskutera åtgärder som vi kan vidta och lära oss av för att nå våra engagemangsmål. Lanseras under 2022.

 • Vår Print & Sortiment Review Group, som vi har haft på plats i många år, har fått tydligare mål, förväntningar och nya medlemmar för att skapa fler olika perspektiv. Syftet med gruppen är att dela olika perspektiv på alla kollektioner som vi lanserar, vilket förbättrar vår kreativitet och vårt synsätt.

 • Vi genomför obligatorisk I&D-utbildning för alla våra teammedlemmar. Några av träningsprogrammen hittills inkluderar Medveten och omedveten partiskhet, Representation i bilder och Att undvika kulturell appropriering. Vid sidan av utbildningarna har vi kreativa workshops med externa talare för att utbilda oss, till exempel inspirationsföreläsningar med Civil Rights Defenders (en människorättsorganisation) och All of Us (ett nätverk som hjälper företag att öka kulturell och etnisk mångfald).

 • Vi utökar successivt vår representation på Weekday genom en ny, reviderad och förbättrad rekryteringsprocess. Vi söker aktivt kvalificerade kandidater oavsett ras, kön och könsidentitet, sexuell läggning, etnicitet, religion, ålder eller funktionshinder. Vi anstränger oss för att skapa en mångsidig och inkluderande arbetsmiljö där alla känner sig välkomna.

 • Vi har satt upp tydliga mål och vidtagit åtgärder för att säkerställa att olika identiteter representeras i vår marknadsföring och kommunikation. Vårt grundläggande tänkesätt är att se till att alla i vårt samhälle känner sig välkomna och inkluderade. Vi vill använda vår plattform för att samarbeta med kreativa människor som har olika perspektiv som representerar vårt samhälle. För oss är mångfald kreativitet. Och kreativitet är mångfald.

 • Vi har etablerat ett långsiktigt samarbete med Civil Rights Defenders, en internationell människorättsorganisation. Vi tror att det är viktigt att utbilda oss genom externa perspektiv för att komma vidare. Expertutlåtanden och delade erfarenheter hjälper oss att lära oss mer och växa. Våra donationer till Civil Rights Defenders görs genom kreativa kampanjer och insamlingar med medarbetare i vårt community.

 • Weekday har, som en del av H&M-gruppen, inlett partnerskap med Unstereotype Alliance, ett branschlett initiativ sammankallat av UN Women i syfte att få slut på skadliga stereotyper i reklam och ytterligare främja mångfald. Vi hjälper till att driva positiv kulturell förändring genom att använda kraften i marknadsföring och kommunikation för att hjälpa till att påverka uppfattningar.

 • Vi har uppdaterat vår I&D-strategi inför 2022 och startat flera nya projekt för att öka det interna fokuset på I&D.

 • Weekday firade allas rätt att älska och bli älskad när queerkonstmagasinet Container Love och deras nätverk av konstnärer tog över butiker över hela Europa med en mycket synlig fönsterutställning som heter #VisibleLove 2022.

Vi vet att vi inte är där än. Vi är fast beslutna att förbättra vårt perspektiv och vidta åtgärder för att göra förändringar. Vi hämtar inspiration från vårt community och strävar varje dag efter att uppfylla vårt ansvar som varumärke. Och tillsammans har vi ett gemensamt ansvar för att motverka rasism, all slags diskriminering och att vara en allierad för dem som tar ställning för rasrättvisa, representation och jämlikhet.

 

ORGANISATIONER VI STÖDJER OCH HAR STÖTTAT UNDER ÅREN:

Civil Rights Defenders
UNHCR
RFSU
Non-Violence Project
UN Free & Equal Campaign
Red Cross Sweden
NAACP
ACLU